กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ จัดกิจกรรมแลกเครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยให้เด็กนำขยะมาจากบ้านมาแลกเครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ เป็นต้น

0

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ “การทำยาหม่องสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่  10 – 11  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/                   ผู้ดูแลคนพิการ  ปีงบประมาณ  2562   ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ   พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่    เป็นต้น
0

โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

ในวันที่  8 – 9  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทร์การทำดอกไม้จากโฟม    เป็นต้น

 

0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ คัพ ครั้งที่๒

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่ ๒” ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย รุ่น เยาวชนทั่วไป ขึ้นในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม

ชนะเลิศ ทีม สะแบงบิน     รองชนะเลิศอันดับ๑ ทีม กวินเทพ    รองชนะเลิศอันดับ๒ ทีม ชมรมตะกร้อ ภ.จว.เลย  รองชนะเลิศอันดับ๓ ทีม สายธารา๑

 

0