โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (นายสนธยา กุระณี) บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดย แผนงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (นายสนธยา กุระณี) บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างเดือน เมษายน  2561 โดยผลของดำเนินการโครงการดังนี้

1.ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

2. คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยขึ้น การดำรงชีวิจของผู้อาศัยดีขึ้น การดำรงชีวิติอย่างมีความสุข30516022_1785959248126163_7744387120625614848_o 30530387_1785959284792826_63111666786631680_o 30442488_1785959338126154_6082175197287284736_o 30415413_1785959411459480_2485463038363172864_o 30412620_1785959378126150_7476376973762101248_o 28945813_232477417319399_162976223_o 29243122_232477300652744_624532740_o 29243180_232477340652740_1169448711_o 29250893_232477420652732_1393428329_o 29404490_232477320652742_1192202138_o 28945704_232477303986077_756593270_o 28945623_232477313986076_1784338225_o 28944883_232477290652745_485453787_o 28944094_232477393986068_440202960_o 30530418_1785959231459498_1135074498152759296_o 28943688_232477330652741_997066448_o 28943982_232477387319402_1124389403_o

0

Add a Comment