โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted by:

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ วันที่ 13 เมษายน ณ บริเวณลานตลาดชุมชนหมู่ที่ 1 โดย คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนคนตำบลโคกใหญ่ทั้ง 5หมู่บ้านในตำบลโคกใหญ่ร่วมงาน โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย เช่น การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา เป็นต้น

hh h gg ff gf dd g f fds

0

Add a Comment