โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Posted by:

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานตลาดชุมชนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการในครั้งนี้พร้อมคณะสภาพนักงานราชการพนักงานจ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่คณะผู้นำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การทำบุญใส่บาตร -พิธีบายศรีสู่ขวัญ-สรงน้ำพระพุทธรูป พระ๔วัด-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ-ชมขบวนฟ้อนแห่ข้าวพันก้อน-แห่นางแมว-การประกวดเทพีผู้สูงอายุ-ประกวดร้องเพลงและการละเล่นพื้นบ้านเป็นต้น

0

Add a Comment