กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่  26  มิถุนายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี  2562  โดยอำเภอท่าลี่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ  ทหาร  และโรงเรียนในเขตอำเภอท่าลี่  ร่วมกันทำกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  และหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยร่วมกันเดินรณรงค์รอบ ๆ  ถนนภายในตัวอำเภอท่าลี่

0

Add a Comment