โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ คัพ ครั้งที่๒

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่ ๒” ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย รุ่น เยาวชนทั่วไป ขึ้นในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม

ชนะเลิศ ทีม สะแบงบิน     รองชนะเลิศอันดับ๑ ทีม กวินเทพ    รองชนะเลิศอันดับ๒ ทีม ชมรมตะกร้อ ภ.จว.เลย  รองชนะเลิศอันดับ๓ ทีม สายธารา๑

 

0

Add a Comment