โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

Posted by:

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ได้มีการจัดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ หมู่บ้านไทดำและฟาร์มแกะนับดาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

Add a Comment