โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ “การทำยาหม่องสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่  10 – 11  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/                   ผู้ดูแลคนพิการ  ปีงบประมาณ  2562   ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ   พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่    เป็นต้น
0

Add a Comment