โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

ในวันที่  8 – 9  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทร์การทำดอกไม้จากโฟม    เป็นต้น

 

0

Add a Comment