ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกใหญ่

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ( พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  เพิ่มเติมฉบับที่  ๓  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๖  อัตรา  ดังนี้

๑.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ช่วยงานสาธารณสุข)  สังกัด  สำนักงานปลัด                          จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)  สังกัด  สำนักงานปลัด     จำนวน  ๑  อัตรา

๓.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ประจำรถบรรทุกขยะ)  สังกัด  สำนักงานปลัด                          จำนวน  ๒  อัตรา

๔.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)  สังกัด  สำนักงานปลัด              จำนวน  ๑  อัตรา

๕.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ระบบประปา)  สังกัด  กองช่าง                                                จำนวน  ๑  อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ในระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  –  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๘๑๐๗๐๓ – ๔

ประกาศสอบพนักงานจ้าง

0

Add a Comment