ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

0

Add a Comment