โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนันตำบลโคกใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุงบริเวณลาดจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยและอำเภอท่าลี่

0

Add a Comment