โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดยได้มีวิทยากรมาให้ความรู้จากคณะครูการศึกษานอกโรงเรียนมาให้ความรู้และสอนทักษะในอาชีพต่างๆเช่นการทำน้ำแข็งใสการจัดดอกไม้การทำขนมปังปิ้งเป็นต้น

0

Add a Comment