nayok

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ( อบต.โคกใหญ่ ) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โฉมใหม่

ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม
เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย