สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562