messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
โครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 812
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 986
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1