messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ
รายละเอียด : วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. งานพัฒนาสังคม อบต.โคกใหญ่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ดำเนินการสำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดกับบุคคลหรือครอบครัวที่มีฐานยากจน หรือด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ เด็กกำพร้าหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ผู้โพส : สำนักงานปลัด