messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการเและเด็กด้อยโอกาสเพื่อมอบความช่วยเหลือ
รายละเอียด : วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. งานสังคมสงเคราะห์ นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเลย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโคกใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการจำนวน 1 ราย และเด็กด้อยโอกาสจำนวน 1 ราย เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสต่อไป
ผู้โพส : สำนักงานปลัด