messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียด : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ นำโดย นายณรภัทร กันหาวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านร่องไผ่ โรงเรียนบ้านบวกอ่าง โรงเรียนบ้านห้วยไค้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโคกใหญ่ กำนันตำบลโคกใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลโคกใหญ่ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ขี้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอท่าลี่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานประกอบไปด้วย การประกวดขบวนแห่และกระทงใหญ่ การประกวดการแสดงของแต่ละหมู่บ้าน การประกวดนางนพมาศของตำบลโคกใหญ่ และการแสดงดนตรีของศิลปินรับเชิญ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้ง ๕ หมู่บ้าน และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น พร้อมร่วมกันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
ผู้โพส : admin