messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 บริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวบ้านห้วยได้หมู่ที่ 4 ให้สะอาด สวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาแวะชมภูมิทัศน์และวิวทิวทัศน์อันสวยงามของจุดชมวิวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนันตำบลโคกใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ
ผู้โพส : admin