messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างออกแบบก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ (โคกเงือกเก่ย) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1,5
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกภูผาน้อยโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อยโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไค้โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1,5
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 2399 ถึงบ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ) ม.2
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกภูผาน้อย บ้านร่องไผ่ ม.3
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.34-001 จากสาย แยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ ( โคกเงือกเก่ย ) ม.1
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตร อบต.โคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
rss_feed พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 311
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.๓๔-๐๐๑ จากสาย แยกทางหลวง ๒๑๑๕ ถึงบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ ม.1,5
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อย โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่ ม.3
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไค้ โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ตกคอนกรีต ม.4
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 265
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนออสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.31-001 จากสายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านร่องำผ่ ม.3
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ ( โคกเงือกเก่ย ) ม.1
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 2399 ถึงบ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ) ม.2
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไค้ โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแชมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1, 5 ตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. 34-001 จากสาย แยกทางหลวง 2115 ถึง บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ (โคกเงือกเก่ย) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2399 ถึง บ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง ตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2399 ถึง บ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ) หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง ตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 355
rss_feed โครงการงานวางท่อคสล.พร้อมเทคอนกรีตทับหลังและด้านข้างสองด้านสาย ห้วยแม่แอดแท่นเจียง ม.4
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 423
rss_feed โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำ คสล.สายซอยโคกน้อย ม.5
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed โครงการก่สอร้างถนน คสล.สายซอยสุขุมวิท ม.5
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed โึครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยใฝ่พัฒนา ม.1
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 391
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกแก้ว บ้านห้วยไค้ ม.4
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายถนนสุขสำราญ บ้านบวกอ่าง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 405
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายถนนสุขสำราญ บ้านบวกอ่าง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนน้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ ม.4
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 414
rss_feed โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตทับหลังและด้านข้างทั้งสองด้าน สายร่องนาตาไค บ้านโคกใหญ่ ม.5
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 428
rss_feed โครงการก่สอร้างรางระบายน้ำคสล. สายถนนร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 433
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายซอยประทุมวัน บ้านโคกใหญ่ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 417
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายน้ำล้น บ้านโคกใหญ่ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 425
1 - 50 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2