ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ปี 2567

ชื่อไฟล์ : Bo1yaDIMon115702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้