messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 28
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 94
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 94
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 77
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 100
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 62
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2