messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
ภาคผนวก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 30
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 78
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 447
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 363
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 379
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559 | เปิดอ่าน : 372
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1