องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [23 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [15 มิถุนายน 2565]
โครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [7 มิถุนายน 2565]
ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสท่างสังคม [27 พฤษภาคม 2565]
โครงการการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [26 พฤษภาคม 2565]
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหญ่ [23 พฤษภาคม 2565]
เยี่ยมบ้าน/มอบพันธ์เห็ดนางฟ้า [21 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [9 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไ [22 เมษายน 2565]
โครงการอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 107 รายการ)