องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ชุมชนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อทำให้สำนักงานและชุมชนสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ชุมชนมีความน่าอยู่ น่ามอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในชุมชน และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยด้านการท่องเที่ยวสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
ผู้โพส : admin