องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดได้จัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ชุมชนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมคือการทำความสะอาด ตัดหญ้า ทาสี เก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อทำให้สำนักงานและชุมชนสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในชุมชนของตัวเอง
ผู้โพส : admin