องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : ในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ผู้เข้าฝึกอาชีพได้รับมีความรู้ทำกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมฝึกอบรมทำสายคล้องแมส กิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหาร/ขนมเซนวิช กิจกรรมฝึกอบรมการจัดดอกไม้ใช้ในงานต่างๆ
ผู้โพส : สำนักงานปลัด