messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย นายอำเภอท่าลี่ และหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอท่าลี่
รายละเอียด : วันที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย นายอำเภอท่าลี่ และหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอท่าลี่ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการความรู้ ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และประกาศเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin