องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2465 งานสังคมสังเคราะห์ ได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เปิดโโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ได้รับงบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ผู้โพส : สำนักงานปลัด