องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไ
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 งานพัมนาชุมชน ได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ผู้โพส : สำนักงานปลัด