องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครและเคลือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำลโคกใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครและเคลือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง , สมาชิก อปพร. , กู้ชีพกู้ภัย(OTOS) , อาสาสมัครพิทักษฺ์ไฟป่าในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ เพื่อนำความรุ้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ต่อไป
ผู้โพส : admin