ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ " บอกดิน 3 " ปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : โครงการ " บอกดิน 3 " ในปี พ.ศ. 2565 คือ การรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำตามขั้นตอนตามเอกสารที่แนบ
ชื่อไฟล์ : a1MD5BQMon94217.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HwtCnY2Mon94312.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ACOYbzQMon94322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้