ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการงานปรับปรุงภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง