ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรังถนนแยกทางหลวงหมายเลข 2115 - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง