ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง