ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ 4 (บ้านนายสงกรานต์-นายอนุ-ศาลาอเนกประสง์) บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง