องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview39

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องตีนตก บ้าน ห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซําแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview33

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview368
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview375
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview373

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview221
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview352
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview379
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม