องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซําแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องตีนตก บ้าน ห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังฮาง บ้านโคก ใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสรอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่แอด-แท่นเจียง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก หมู่ ๔ บ้านห้วยไค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชียงพิณพัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระชังเลี้ยงปลาตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซื้อชุดตรวจ ATK poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5