องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสรอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่แอด-แท่นเจียง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก หมู่ ๔ บ้านห้วยไค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชียงพิณพัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระชังเลี้ยงปลาตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซื้อชุดตรวจ ATK poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงสาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5