องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงสาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.๓๔-๐๐๑ จากสาย แยกทางหลวง ๒๑๑๕ ถึงบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๒๓๙๙ ถึงบ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ) ม.๒ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวนั และเครื่องดื่มตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลกิจกรรมฝึกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดุอปุกรณ์ส่องสว่างประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพมิพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4