messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แบบรายงานผลตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 44
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 37
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 65
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1