องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการอบรมเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียด : ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิธีการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
ผู้โพส : สำนักงานปลัด