messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4