messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group กองการศึกษา
นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0878651719
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นางวรรณิภา มงคลชัย)
ครู อันดับ คศ.2
(นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ)
ครู อันดับ คศ.2
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
คนงานทั่วไป