messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเฟือง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยามใต้ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
ประกาศซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซําแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องตีนตก บ้าน ห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังฮาง บ้านโคก ใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะเสรอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่แอด-แท่นเจียง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก หมู่ ๔ บ้านห้วยไค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชียงพิณพัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระชังเลี้ยงปลาตามโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซื้อชุดตรวจ ATK poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5