messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี[24 พฤษภาคม 2567]
โครงการโรงเรียนครอบครัวโคกใหญ่ หลักสูตร เสริมสุขภาพกายใจและลดตวามรุนแรงในผู้สูงอายุ[23 พฤษภาคม 2567]
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567[11 เมษายน 2567]
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[19 กุมภาพันธ์ 2567]
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการแจ้งเกิดของเด็กผู้ด้อยโอกาส[29 มกราคม 2567]
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการเและเด็กด้อยโอกาสเพื่อมอบความช่วยเหลือ[22 มกราคม 2567]
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[13 มกราคม 2567]
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 ธันวาคม 2566]
สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ[21 ธันวาคม 2566]
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[28 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 131 รายการ)