messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group คณะผู้บริหาร
นายณรภัทร กันหาวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายอุทิศ ขันทะคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0990141241
นางใฉน แก้วชูฟอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0616913223
นายอนันท์ พิลาคุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0807417169