messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
public ลักษณะสังคม
ลักษณะสังคม
ลักษณะสังคม การศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง 3. โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง 4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 5. กศน.ประจำตำบลโคกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา 1. วัด จำนวน 4 แห่ง 2. สำนักสงฆ์ จำนวน – แห่ง สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด 15 เตียง จำนวน – แห่ง 2. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน – แห่ง 4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100