messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ำ ซอยไฝ่พัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดเครื่องแบบ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋้ก สายภูอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านร่องไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลางแก่ว บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญ (บ้านป้าสด) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำออกบ่อ (นาแม่รุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองป่าไผ่ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขุมคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผักแว่น บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกบักเฒ่า หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสำราญ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ 4 (บ้านนายสงกรานต์-นายอนุ-ศาลาอเนกประสง์) บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องตีนตก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่พัฒนา 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังฮาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว แบบ RIGID FRAME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาดอกต้าง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ซอยผาดอกต้าง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุขพัฒนา บ้านบวกอ่าง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ซอยผาดอกต้าง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ บ้านร่องไผ่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตย - ลาดตาแหว่ง บ้านร่องไผ่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยามใต้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขี้ตมเหนียว บ้านบวกอ่าง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำเดื่อเหนือ บ้านบวกอ่าง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกภูผาน้อยโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ (โคกเงือกเก่ย) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ (โคกเงือกเก่ย) หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่่บาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างโครงการปรับปรังถนนแยกทางหลวงหมายเลข 2115 - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชียงพิณพัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่แอด-แท่นเจียง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก หมู่ 4 บ้านห้วยไค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกภูผาน้อย บ้านร่องไผ่ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.34-001 จากสาย แยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 2399 ถึงบ้านบวกอ่าง (ถนนสุขสำราญ) ม.2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2115 ถึงบ้านโคกใหญ่ ( โคกเงือกเก่ย ) ม.1 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตร อบต.โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
1 - 50 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2